Mokyklos mokinių parlamentas

2021 – 2022 mokslo metai

Mokyklos taryba:

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos, atstovavimas Išrinkimo data Tarybos nario rinkimai
1. Ingrida Palčiauskienė Pirmininkė, tėvų atstovė 2020 -02-14 2023-02
2. Ramunė Petreikienė Narė, tėvų atstovė 2020 -02-14 2023-02
3. Jurgita Nikartienė Narė, tėvų atstovė 2020 -02-14 2023-02
4. Elina Rusteikienė Narė, mokytoja 2020 -02-14 2023-02
5. Daiva Katkuvienė Narė, mokytoja 2020 -02-14 2023-02
6. Regina Petrikienė Narė, mokytoja 2020 -02-14 2023-02
7. Edmundas Petrutis Narys, 9 klasės mokinys 2021 m. rugsėjo mėn.
8. Vakarė Godelytė Narė, 10 klasės mokinė 2021 m. rugsėjo mėn.
9. Arnoldas Veitas Narys, 10 klasės mokinys 2019 m. rugsėjo mėn.