Pirmūnai

2015 – 2016 mokslo metų pirmūnai

 

 

 

2016- 2017 m. pažangumo suvestinė

Tėvų susirinkimas 2016-2017 m Ip.