Istorija

 • 1908 m. antroje pusėje Barstyčiuose įsteigta pradinė mokykla. Pamokos vyko nuomojamame bute. Mokyklos steigėjai: Jonas Dargis, Juozas Krapauskas, Silvestras Razma, Navickas.
 • 1912 m. pastatytas pirmasis mokyklos pastatas. Mokyklą lankė 40-50 mokinių.
 • 1914 – 1918 m. Pirmojo pasaulinio karo metais, mokykla neveikiė, buvo apleista.
 • 1918 m. po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, veikė trikomplektė mokykla. Ją lankė apie 150 vaikų.
 • 1925 m. žiemą mokyklos pastatas sudegė.
 • 1932 m. ūkininkų lėšomis pastatyta nauja mokykla.
 • 1949 m. pradėjo veikti septynmetė mokykla.
 • 1956 m. mokykla perorganizuota į vidurinę.
 • 1959 m. išleista pirmoji abiturientų laida.
 • 1962 m. pastatytas antras medinis mokyklos pastatas.
 • 1967 m. pastatyta trijų aukštų mūrinė mokykla.
 • 1992 m. pradėtas statyti trijų aukštų mūrinis mokyklos priestatas.
 • 1996 m. gruodžio mėnesį gautas pirmasis kompiuteris su adatiniu spausdintuvu.
 • 1999 m. lapkričio mėnesį pradėti eksploatuoti priestato 2 ir 3 aukštai.
 • 2002 m. spalio 17 d. gautas geltonasis autobusiukas ir kopijavimo aparatas.
 • 2002 m. gruodžio mėnesį – 7 kompiuterių klasė su rašaliniu spausdintuvu ir skeneris.
 • 2006 m. gruodžio mėnesį – 12 kompiuterių klasė su nešiojamu kompiuteriu ir multimedija.
 • 2006 – 2007 m. vyko mokyklos renovacija.
 • 2011 m. išleista 52-oji abiturientų laida.
 • Mokyklą baigė 932 abiturientai.
 • I- ąją laidą baigė 15 mokinių.
 • Didžiausia laida  – XX (1979 m.), ją baigė 36 abiturientai.
 • Mažiausia laida – XXXIV (1993 m.), ją baigė 5 abiturientai.
 • 2015 m. mokykla reorganizuota į Barstyčių pagrindinę mokyklą su Ylakių gimnazijos filialine klase.