Planavimo dokumentai

Strateginis planas 2011 – 2015 m.

Veiklos planas 2016 m.

Ugdymo planas 2016 – 2017 m. m.

Veiklos planas 2017 m.

SKUODO RAJONO BARSTYČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2016  METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

METINIO VEIKLOS PLANO  TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Ugdymo planas 2017 – 2018 m. m.

Supaparstintų viešųjų pirkimų planas 2017 m.

2018-2020 m. Strateginis veiklos planas