Planavimo dokumentai

2018m. veiklos planas

2018m. veiklos plano priedai

UGDOMOSIOS VEIKLOS PRIEŽIŪROS PLANAS

2018-2019m. Ugdymo planas

2018-2019m. Ugdymo plano priedai