Darbo užmokestis

SKUODO RAJONO BARSTYČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

 

Pedagoginiai ir nepedagoginiai darbuotojai.

 

 

Eil. Nr. Darbuotojų pareigos Darbuotojų skaičius Atlyginimas
1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 2776,09
2. Ūkvedė 1 821,29
3. Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojos 2 2442,96
4. Logopedas 1 783,73
5. Socialinis pedagogas 1 362,45
6. Bibliotekininkė 1 507,71
7. Auklėtojos padėjėja 1 975,59
8. Mokytojai 15 16810,01
9. Sekretorė 1 995,50
10. Kompiuterių technikas 1 527,62
11. Darbininkas 1 730
12. Kiemsargis 1 365
13. Rūbininkas 1 182,50
14. Valytojos 5 3285
15. Vairuotojas 1 995,50
16. Kūrikai 3 2190
17. Mokytojų padėjėjai 3 1265,48