Adventas pradėtas vainikų pašventinimu Barstyčių Simono, Judo Tado bažnyčioje. 5 – 12 klasių mokiniai ir mokytojai rinkosi į šventas mišias nešini Advento vainikais. Iškilmingai sustojus prie altoriaus jie buvo pašventinti. Parapijos klebonas Tomas Žlibinas papasakojo apie Advento ir jo vainiko prasmę. Po mišių visa mokyklos bendruomenė kartu su kunigu nusifotografavo prie altoriaus. Pašventinti vainikai papuošė …
Detaliau

Lapkričio 7 d. įvyko pradinių klasių mokinių meninio skaitymo šventė. Eilėraščius deklamavo 18 pradinių klasių mokinių. Vieniems sekėsi geriau, kitiems sutrukdė jaudulys, tačiau visi nusipelnė pagyrimo už pastangas, norą mokytis ir tobulėti. Juk kai kurie deklamuoti į sceną ėjo pirmą kartą. Geriausiais pripažinti šie mokiniai: Nojus Dabravalskis (2 kl.), Edmundas Petrutis (2 kl.), A. Veitas …
Detaliau

Lapkričio 27 d. bibliotekininkė Gina Gurauskienė su grupele mokinių pakvietė į dainuojamosios poezijos popietę ,,Ruduo – eilėse, posmai – dainose“. Pristatyti poečių Salomėjos Nėries ir Dalios Teišerskytės jubiliejiniai gimtadieniai,  nueitas gyvenimo ir kūrybos kelias. Eilėraščiai pristatyti dainuojamąja forma – buvo malonu pasiklausyti lyriškų dainų. Mokiniai susipažino su parodoje pateiktais poezijos rinkiniais.

Skuodo Bartuvos progimnazijoje lapkričio 4 d. vyko rinkimų į LMP antrasis turas. Mūsų mokyklai atstovavo 10 klasės mokinys Mantas Skiudulas. Jis mūsų mokyklos MMP prezidentas. Po progimnazijos direktoriaus V. Jokšo ir Švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės R. Kilijonienės sveikinimo žodžių kandidatai-rinkikai pasakė problemas keliančias kalbas, komisijos nariai pateikė kiekvienam po 3 klausimus. Po to kandidatai-rinkikai du …
Detaliau

Skuodo rajono Barstyčių vidurinė mokykla jau treti metai vykdė Vaikų socializacijos programų rėmimo projektą, kuris vadinasi Skuodo rajono mokyklų konkursas ,,Talentai 2014“. Projekto tikslas – mokyklose ieškoti talentingų vaikų ir sudaryti sąlygas pasirodyti rajono mokyklų bendruomenei. Projekto vadovė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Elina Rusteikienė. Vykdymo veikloje pagal sudarytas darbo grupes dirbo visi mokyklos mokytojai. Šventėje …
Detaliau

Spalio 30 d. dvyliktos klasės mokinės Edvina Alseikaitė, Loreta Gramalytė, Vilma Gurauskaitė, Viktorija Skiudulaitė, Aistė Strikaitytė dalyvavo patyriminiame vizite Skuodo rajono savivaldybės administracijoje. Mokines lydėjo socialinė pedagogė Jolanta Strikaitienė. Merginos, drauge buvo ir kitų rajono mokyklų abiturientai, susitiko su Skuodo rajono meru St. Vainoru, dalyvavo Tarybos posėdyje, susipažino su sprendimų priėmimo tvarka. Meras supažindino su …
Detaliau

2014 metų Tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos knyga. Barstyčių vidurinėje mokykloje tokia knyga buvo kuriama lapkričio 10 – 14 d. Mokiniai per etikos, tikybos, pilietiškumo pagrindų pamokas aptarė tolerancijos sąvoką, diskutavo, nagrinėjo tolerancijos ir netolerancijos pavyzdžius mūsų visuomenėje, istorijoje, artimoje aplinkoje. Savo mintis mokiniai užrašė ant lapelių, juos pakabino vestibiulio stende. Mokyklos mokinių parlamento nariai …
Detaliau

Spalio 27 d. 5 – 12 klasių mokiniai rinkosi į pilietinę akciją ,,Kad neliktų nė vieno užmiršto“. Tai jau dešimtmetį besitęsianti akcija, nepaliekanti nė vieno mokinio ir mokytojo abejingo. Kadangi laikas prieš Vėlines, o mokykla yra prie kapinių, atliekami prasmingi pilietiniai darbai. 9 klasės mokiniai, besimokantys pilietiškumo pagrindų, vykdo pinigų rinkimą. Už surinktas lėšas (šiemet …
Detaliau