Gegužės mėn. 9 dienos  vakarą MMP sukvietė į klasių forumą tema ,,Laikas mūsų. Ar jis produktyvus?“  Renginį vedė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Elina Rusteikienė. Forumo tikslas – iškelti problemas ir rasti sprendimų kelius, naujam mokyklos prezidentui nurodyti veiklos kryptis. Mokiniai pasakojo savo sėkmingiausias istorijas, ieškojome sėkmės kriterijų.  Kitoje susitikimo dalyje pažvelgėme kritiškiau į problemas mokykloje, numatėme …
Detaliau

Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą 10-mečiui  mokykloje vyko projektinių darbų ,,Mes – europiečiai“ pristatymas. 12 klasės mokinės, konsultuojamos istorijos mokytojos Irenos Stongvilienės, pristatė dvi temas. Karolina Smulkytė savo projektiniame darbe apžvelgė Europos Sąjungos kūrimosi istoriją, konkrečiais pavyzdžiais įrodė ES pagalbą Lietuvai, Barstyčių seniūnijai. Julita Benikauskytė pristatė ES kalbų įvairovę, piniginius vienetus, kalbėjo apie euro įvedimo …
Detaliau

Gegužės savaitgalį mokiniai sukvietė savo mamytes, močiutes į šventinį koncertą ,,Žydėki mums obelėle“. P.u.g. – 5 kl. mokiniai sveikino pačių padarytais rankdarbiais, atliko vaidinimus, dainas, šokius. Juos ruošė mokytojos R. Daiginienė, B. Godelienė, A. Andriekienė,  D. Dabravalskienė, R. Petrikienė, Rūta Jankauskienė. Net keturis šokius su mokiniais paruošė Gražina Martinkienė. Mokyt. J. Strikaitienės mokinė Edvina Alseikaitė …
Detaliau

  LMP  Skuodo rajono atstovė, Švietimo komiteto narė Vaiva Šikšniutė 8 – 12 klasių mokiniams skaitė paskaitą ,,Mokymosi motyvacija ir laiko paskirstymas mokantis“. Tai buvo mintys mokinio mokiniui, dėl to auditorija klausėsi susidomėjusi. Vaiva perdavė patirtį ir pastebėjimus, tyrimų duomenis dirbant LMP Švietimo komitete ir tiriant mokinių nesimokymo priežastis. Dėl to ji paskaitoje  numatė kryptis, …
Detaliau

Vis didėjantį mastą įgaunančiai akcijai  numatėme įvairią savaitės veiklą. Pirmadienį mokinių susirinkime su palinkėjimais skelbėme veiklos pradžią, numtėme tikslą – atkreipti dėmesį į elgesį, kuris mokytų išvengti patyčių, nurodyti, kaip tinkamai elgtis. Visą savaitę mokiniai į dėžutę galėjo įmesti užrašytą lapelyje nuoskaudą, su kuria  buvo atsisveikinta penktadienį. Vyresniųjų klasių mokiniai, pasiskirstę į grupeles, globojo jaunesniuosius draugus, …
Detaliau

   12 klasės mokinės Julita Benikauskytė ir Karolina Smulkytė  renginį pradėjo skambiu J. Aisčio eilėraščiu ,,Peizažas“. Vedėjos pristatė K. Sajos sentenciją , kuri teigia, kad Žemė yra gyvas organizmas. Merginos pateikė savo kūrybinius darbus: vaizdo įrašus iš gyvūnų gyvenimo ir gamtos vaizdų nuotraukas. Vaizdų fone skambėjo gitaros muzika. Julita ir Karolina dar kartą įrodė, kokia …
Detaliau

Kovo 04 d. kvietėme ateiti pavasarį – šventėme Užgavėnes. 7 kl.mokiniai ir jų auklėtoja Daiva Katkuvienė ruošė linksmą tradicinę šventę. Po mokyklą pasklido nuotaikingi persirengėlių balsai, pakvipo blynais. Lankydami viskas klases, septintokai minė mįsles, dainavo, šoko, priminė spėjimus apie ateinačius metus.

Nepriklausomybės atkūrimo šventę – Kovo 11-ąją- pasitikome segėdami vėliavos spalvų ženkliukus. Pirmąją pamoką po istorijos mokytojos metodininkės Irenos Stongvilienės įžanginio žodžio žiūrėjome ir aptarėme filmą ,,Laisvės trajektorijos“.