Gegužės mėn. 16 d vyko 2014-2015 m. m. MMP prezidento Manto Skiudulo inauguracinė šventė. Eksprezidentė Vilma Gurauskaitė pirmoji pasveikino Mantą, atliko atsisveikinimo dainą. Jai gitara pritarė pusbrolis Vidas. Pavaduotoja Elina Rusteikienė padėkojo Vilmai už idėjas ir nuveiktus darbus, maloniai sutiko naują savivaldos lyderį Mantą. Pasveikinimo žodį tarė ir pavaduotojas A. Stongvilas. Visos klasės dovanomis ir …
Detaliau

MMP prezidento rinkimus vykdė 9 klasės mokiniai. Pasiskirstę pareigomis vykdė visų rinkimų etapų veiklas. Į mokyklos mokinių prezidento postą kandidatūras iškėlė keturi mokiniai: Neringa Poškytė, 8 kl., Neringa Gramalytė, 8 kl., Mantas Skiudulas, 9 kl., Evelina Dorondaitė, 10 kl. Rinkimų dieną, gegužės 14 d., sukaičiavus rinkimų biuletenius paaiškėjo, kad rinkėjų balsai pasiskirstė tokia tvarka: Evelina …
Detaliau

Gegužės mėn. 9 dienos  vakarą MMP sukvietė į klasių forumą tema ,,Laikas mūsų. Ar jis produktyvus?“  Renginį vedė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Elina Rusteikienė. Forumo tikslas – iškelti problemas ir rasti sprendimų kelius, naujam mokyklos prezidentui nurodyti veiklos kryptis. Mokiniai pasakojo savo sėkmingiausias istorijas, ieškojome sėkmės kriterijų.  Kitoje susitikimo dalyje pažvelgėme kritiškiau į problemas mokykloje, numatėme …
Detaliau

Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą 10-mečiui  mokykloje vyko projektinių darbų ,,Mes – europiečiai“ pristatymas. 12 klasės mokinės, konsultuojamos istorijos mokytojos Irenos Stongvilienės, pristatė dvi temas. Karolina Smulkytė savo projektiniame darbe apžvelgė Europos Sąjungos kūrimosi istoriją, konkrečiais pavyzdžiais įrodė ES pagalbą Lietuvai, Barstyčių seniūnijai. Julita Benikauskytė pristatė ES kalbų įvairovę, piniginius vienetus, kalbėjo apie euro įvedimo …
Detaliau

Gegužės savaitgalį mokiniai sukvietė savo mamytes, močiutes į šventinį koncertą ,,Žydėki mums obelėle“. P.u.g. – 5 kl. mokiniai sveikino pačių padarytais rankdarbiais, atliko vaidinimus, dainas, šokius. Juos ruošė mokytojos R. Daiginienė, B. Godelienė, A. Andriekienė,  D. Dabravalskienė, R. Petrikienė, Rūta Jankauskienė. Net keturis šokius su mokiniais paruošė Gražina Martinkienė. Mokyt. J. Strikaitienės mokinė Edvina Alseikaitė …
Detaliau

  LMP  Skuodo rajono atstovė, Švietimo komiteto narė Vaiva Šikšniutė 8 – 12 klasių mokiniams skaitė paskaitą ,,Mokymosi motyvacija ir laiko paskirstymas mokantis“. Tai buvo mintys mokinio mokiniui, dėl to auditorija klausėsi susidomėjusi. Vaiva perdavė patirtį ir pastebėjimus, tyrimų duomenis dirbant LMP Švietimo komitete ir tiriant mokinių nesimokymo priežastis. Dėl to ji paskaitoje  numatė kryptis, …
Detaliau

Vis didėjantį mastą įgaunančiai akcijai  numatėme įvairią savaitės veiklą. Pirmadienį mokinių susirinkime su palinkėjimais skelbėme veiklos pradžią, numtėme tikslą – atkreipti dėmesį į elgesį, kuris mokytų išvengti patyčių, nurodyti, kaip tinkamai elgtis. Visą savaitę mokiniai į dėžutę galėjo įmesti užrašytą lapelyje nuoskaudą, su kuria  buvo atsisveikinta penktadienį. Vyresniųjų klasių mokiniai, pasiskirstę į grupeles, globojo jaunesniuosius draugus, …
Detaliau

   12 klasės mokinės Julita Benikauskytė ir Karolina Smulkytė  renginį pradėjo skambiu J. Aisčio eilėraščiu ,,Peizažas“. Vedėjos pristatė K. Sajos sentenciją , kuri teigia, kad Žemė yra gyvas organizmas. Merginos pateikė savo kūrybinius darbus: vaizdo įrašus iš gyvūnų gyvenimo ir gamtos vaizdų nuotraukas. Vaizdų fone skambėjo gitaros muzika. Julita ir Karolina dar kartą įrodė, kokia …
Detaliau