Gegužės 17 d. Barstyčių ateitininkų kuopa sukvietė Skuodo rajono ateitininkus į renginį „Marija – Žmonijos Motina“, kuris vyko prie Užluobės kaime esančio Lurdo. Atvažiavo ateitininkai iš Skuodo Bartuvos progimnazijos, Pranciškaus Žadeikio gimnazijos, Mosėdžio gimnazijos, Aleksandrijos pagrindinės mokyklos. Mokiniai kaupėsi maldai, pagerbė  Mariją, sugiedoję litaniją. Maldą vedė Žemaičių Kalvarijos kun. Vidmantas Daugėla ir Barstyčių parapijos kunigas  …
Detaliau

Gegužės 16 d. vyko konkursas 10 klasių mokiniams ,,Amatai jaunimo rankomis 2018”, kurį organizavo Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla. Konkursinės užduotys: kirpėjų (Giedrė Kusaitė ir Viktorija Jonutytė, 10 kl.); technikos priežiūros (Tomas Matavičius ir Deivydas Ribakovas 10 kl.); stalių (Gvidas Andriekus ir Aurimas Dapkus 9 kl.);  apdailininkų (Genutė Navickaitė ir Edvinas Turskis 10 …
Detaliau

   Gegužės 16 d. mokykloje vyko rajono pradinių klasių mokinių konkursas ,,Rašom! Skuodo pradinukai 2018“. Atvykusius rajono mokyklų mokinius ir mokytojus pasveikino mūsų mokyklos pradinukai. Jie padainavo nuotaikingą dainą ,,Svajotojas šuo“ ir pašoko smagų šokį ,,Spindulėlis“. Sveikinimo žodį tarė pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė R. Petrikienė ir l. e. p. direktorius A. Stongvilas. Iš mūsų …
Detaliau

    Gegužės 14 d. ,,Drakoniuko teatras“ priešmokyklinės ugdymo grupės vaikams ir pradinių klasių mokiniams parodė spektaklį ,,Lietaus Lašelė“. Tai pasakojimas apie Lietaus Lašelę, nukritusią į žemę ir atsiradusią tarp įprastų žmonėms daiktų. Veikėjai siekė parodyti vaikams, kad kiekvienas gyvenime turime savo tikslą ir kryptį. Laimingu galima tapti tik padarius kitus laimingus. Bei, kad knyga su …
Detaliau

   Barstyčių vaikų darželio penkiamečių (6 vaikai) kalba buvo patikrinta išgalvotų žodžių pakartojimo testu. Tai atliko logopedė Loreta Petrutienė. Naudojosi Eglės Krivickaitės-Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų doktorantės išgalvotų žodžių pakartojimo testu. Tai greitai ir nesudėtingai atliekamas testas, kurio rezultatai leidžia išskirti vaikus, galimai turinčius kalbos sutrikimą, nuspėti žodyno vystymosi raidą. Lietuvišką išgalvotų žodžių testą sudaro …
Detaliau

Gegužės 14 d. mokykloje lankėsi  Klaipėdos apskrities vyriausiojo  policijos komisariato Skuodo rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas Eugenijus Galdikas. Pareigūnas priminė vyresniųjų klasių mokiniams, kokios bausmės gręsia už administracinius, baudžiamuosius nusižengimus ( alkoholio įsigijimą bei vartojimą asmenims, neturintiems 20 metų, rūkymą mokyklos teritorijoje ar viešose vietose, patyčias irk t.).  Su mokiniais diskutavo dėl prekybos …
Detaliau

Balandžio 16 d.- gegužės 7 d. Skuodo Bartuvos progimnazija organizavo dailyraščio konkursą ,,Pasveikinkit mamas kitaip“ 1-4 klasių mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Iš mūsų mokyklos dalyvavo 7 mokiniai. Jie rašė pasirinktus eilėraščius apie mamą. 3 klasės mokinė Gabrielė Jonauskaitė užėmė 2 vietą. Mokinius ruošė logopedė Loreta  Petrutienė.

,, Nėra ir nebus artimesnio žmogaus, švelnesnių rankų, šiltesnio žvilgsnio už mamos. Gal todėl nuo senovės skamba paprastas žodis Mamytė, paprastas, bet labai brangus ir reikalingas – kaip vanduo, kaip oras.“ Tokiais žodžiais gegužės 4 dieną prasidėjo koncertas, skirtas Motinos dienai paminėti. Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės vaikai bei 1 – 11 klasių mokiniai sveikino savo …
Detaliau