Šv. Kalėdų laukimui ruoštasi prasidėjus Adventui: snaigių eglutėmis puošti mokyklos langai, papuoštas mokytojų kambarys (8 kl. ir auklėtoja Dalia Vainutienė), vestibiulis (9kl. ir auklėtoja Elina Rusteikienė), Advento vainikas su žvakėmis padėtas vestibiulyje. Kiekvieną pirmadienį mergaičių ansamblis, vadovaujamas tikybos mokytoja Laimos Smulkienės,  uždegė vis kitą Advento žvakę, pristatė jos prasmę, giedojo giesmes. Penktadienis, gruodžio 21 …
Detaliau

  Barstyčių vidurinės mokyklos didžiojoje salėje 14 val. prasidėjo koncertas ,,Grįžtu namo…“ Puikią muzikinę valandą dovanojo buvę mūsų mokyklos mokiniai, dabar studijuojantys Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje, Skaistė Vasarytė (sopranas) ir Viktoras Butkevičius (trimitas). Jiems talkino vokalą studijuojantis Modestas Narmontas, koncertmeisterė Živilė Čapienė. Koncertą vedė mokytoja Rima Ramonienė. Miela buvo klausytis talentingai atliekamų muzikinių kūrinių, išgirsti konservatorijos …
Detaliau

Mokslo metų pabaigoje vyko rinkimai į Mokyklos mokinių parlamentą (MMP). Į mokinių savivaldos postą pretendavo Evelina Dorondaitė, 9 kl., ir Vilma Gurauskaitė, 10 kl. Abi mokinės aktyvios mokyklos ir rajono renginiuose, sumanios, linksmos, kūrybingos. Nedidele balsų persvara 2013-2014 m. m. MMP prezidentės pareigos patikėtos Vilmai. Sėkmės jai. Mergina pakeitė iniciatyvią, energingą prezidentę Karoliną Smulkytę. Ačiū Karolinai …
Detaliau

Barstyčių vidurinė mokykla vykdė Skuodo rajono mokyklų projektą ,,Talentai 2013″. Šešiolikoje programos numerių pasirodė 59 mokiniai iš devynių rajono mokyklų: Skuodo pradinės,  Aleksandrijos pagrindinės, Lenkimų Simono Daukanto pagrindinės, Šačių pagrindinės, Bartuvos progimnazijos, Mosėdžio gimnazijos, Ylakių gimnazijos, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos, Barstyčių vidurinės mokyklos. Vertinimo komisiją sudarė 5 asmenys: Monika Smulkytė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Ina …
Detaliau

Mokyklos talentų konkurse pasirodė 1 kl. mokinė Augustė Nikartaitė, daina ,,Katinėlis Rainakėlis“ (mokytoja Birutė Gudelienė), 3 kl mokinė Beatričė Kasperavičiūtė, raiškiai skaitė žemaitišką kūrinį (mokytoja Regina Petrikienė), 5 kl. mokinė Deimantė Jonutytė dainavo dainą, išmoktą Skuodo meno mokykloje, 6 kl. mokiniai Justinas ir Žygimantas Bardiševičiai grojo akordeonu. Jie taip pat lanko Skuodo meno mokyklą. 7 …
Detaliau

Mūsų mokykloje gegužė 13 d. vyko rajoninis dailiojo rašymo konkursas ,,Rašom! Skuodo pradinukai 2013″. Į mokyklą sugužėjo 10-ies rajono mokyklų 1-4 klasių mokiniai: 6- iš Bartuvos progimnazijos, 8 – iš Skuodo pradinės mokyklos, 8 – iš Ylakių gimnazijos, 2 – iš Notėnų pagrindinės mokyklos, 3 – iš Lenkimų Simono Daukanto pagrindinės mokyklos, 2 – iš …
Detaliau

Mokykloje svečiavosi Platelių gimnazijos komanda, vadovaujama biologijos mokytojos. Su mūsų mokyklos 10 – 11 klasių mokinių komanda (vadovas biologijos mokytojas Leonas Kaubrys) vykdė viktoriną ,,Pažink savo saugomą teritoriją – ŽEMAITIJOS NACIONALINĮ PARKĄ“. Viktoriną organizavo ir užduotis parengė ŽNP direkcijos darbuotojai. Po komandų prisistatymo buvo pateiktos šešios užduotys: ŽNP istorija, biologinė įvairovė, kraštovaizdžio atpažinimas bei mokyklai …
Detaliau

Kasmet gegužės pirmąjį savaigalį mokykla sulaukia garbingų svečių- mamyčių, močiučių. Šįmetis koncertas vadinosi ,,Pasveikinimas mamai“. Mokiniams buvo suteikta galimybė laiškų dėžutėje palikti atvirlaiškius savo mamoms, pradinių klasių mokiniai laiškus rašė kartu su savo mokytojomis, mokyklos administracija sveikino ir dėkojo mokinių mamoms už vaikų pasiekimus moksle, popamokinėje veikloje, sporte. Pagerbtos Barstyčių vaikų globos namų darbuotojos. Sveikinimus, padėkas, …
Detaliau