Skuodo rajono mokyklos vykdo projektą ,,Draugaukim“. Vasario 08 d. į susitikimą rajono mokyklas pakvietė Barstyčių vidurinės mokyklos mokiniai ir mokytojai. Į kvietimą atsiliepė 4 mokyklos: Aleksandrijos pagrindinė mokykla, Šačių pagrindinė mokykla, Bartuvos progimnazija ir Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija. Iš viso atvyko 69 mokiniai, juos atlydėjo 6 mokytojai. Mokyklos mokinių parlamentas vykdė paruošiamąjį darbą, svečių priėmimą …
Detaliau

Sausio paskutinis šeštadienis – tradicinė abiturientų susitikimo diena. Į susitikimą atvyko 36 keturiasdešimt devintos – penkiasdešimt trečios laidos abiturientai ir jų buvę klasių auklėtojai. Renginį vedė 12 klasės mokiniai A. Pušinskytė ir E. Ibianskaitė. Svečius pasveikino mokyklos direktorius ir pavaduotojas. Programoje dalyvavo merginų šokių grupė ,,Ritmas“, dainavo V. Gurauskaitė ir E. Alseikaitė, žemaitiškai skaitė R. Sendrauskaitė …
Detaliau

Laisvės gynėjų dieną dalyvavome akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“. Languose įžiebėme atminimo žvakes, susirinkę salėje klausėmės 11 kl. vaikinų Prano Ranco ir Deivido Stonkaus priminimų apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius, žuvusiuosius pagerbėme tylos minute, giedojome Lietuvos valstybės himną. Išėję į mokyklos kiemą paleidome 13 žibintų. Grįžę į klases mokiniai klausėsi liudininkų prisiminimų.

Gruodžio 21 d. mokykloje organizuotas šventinis Kalėdų karnavalas. Tądien buvo vykdoma kultūrinė, pažintinė, meninė ir kita veikla. Priešmokyklinio ugdymo grupė – 5 klasės mokiniai rinkosi iš ryto, o 6 – 12 kl. mokiniaI pasirodė vakare. Taip sutapo, kad visi vaidino pasakas. Tik mažesnieji- tradicines, o vyresnieji – parodijuodami, išradingai, linksmai.  Į pasakų šalį pakvietė 10 …
Detaliau

Tikybos mokytoja Laima Smulkienė vedė atvirą šventinę pamoką ,,Ko laukiu per Adventą?“ Dalyvavo  5-12 klasių mokiniai. Pamoka prasidėjo giesme ,,Kaip elnė trokšta vandens“, kurią giedojo ,,Jaunųjų literatų“ būrelio nariai, pianinu grojo Vilma Meškauskaitė. Po to mokytoja perskaitė ištrauką iš Naujojo Testamento ir uždegė Advento vainiko žvakę, paskelbė pamokos tikslą ir uždavinius. Vyresniųjų klasių mokinės aiškino pagrindinę …
Detaliau

Kasmet mokykla papuošiama artėjančių šv. Kalėdų proga. Projektą ruošia dailės mokytojas metodininkas Antanas Jankauskas. 8 kl. mokiniai  puošia mokytojų kambarį, 9 kl. –  vestibiulį, 11 kl. – ruošia kavinę, 12 kl. – laiškanešiai. Prieššventiniu laikotarpiu  jaukumo kuria ir tai, kad vykdoma akcija ,,Šlepečių savaitės“ – visi mielai avi šlepetes.

5-12 klasių mokiniai darė Tolerancijos skėčius, lašeliuose rašė mintis apie toleranciją, istorijos eigoje žmonių patirtas netolerantiškumo pasekmes, mąstė, kada žmogus elgiasi tolerantiškai. Skėčiais papuošė mokyklos vestibiulį.

Maironio 150-ieji  jubiliejiniai metai paminėti kultūrine pažintine diena ,,Maironio kelias“. Renginių dieną organizavo lietuvių kalbos mokytojos Jaroslava Barsevičienė, Laima Smulkienė, Elina Rusteikienė ir jų mokiniai. Visi mokyklos mokiniai dalyvavo 5 pamokose: ,,Po tėviškės dangum“, ,,Gyvenimo kryžkelėje“, ,,Pasirinktu keliu“, ,,Lietuva iš paukščio skrydžio“, ,,Mintys vakarop“. Pamokas pradėjo ir užbaigė lietuvių kalbos mokytojos: skaitės eiles, apibendrino. Mokiniai …
Detaliau