Gruodžio 21 d. mokykloje organizuotas šventinis Kalėdų karnavalas. Tądien buvo vykdoma kultūrinė, pažintinė, meninė ir kita veikla. Priešmokyklinio ugdymo grupė – 5 klasės mokiniai rinkosi iš ryto, o 6 – 12 kl. mokiniaI pasirodė vakare. Taip sutapo, kad visi vaidino pasakas. Tik mažesnieji- tradicines, o vyresnieji – parodijuodami, išradingai, linksmai.  Į pasakų šalį pakvietė 10 …
Detaliau

Tikybos mokytoja Laima Smulkienė vedė atvirą šventinę pamoką ,,Ko laukiu per Adventą?“ Dalyvavo  5-12 klasių mokiniai. Pamoka prasidėjo giesme ,,Kaip elnė trokšta vandens“, kurią giedojo ,,Jaunųjų literatų“ būrelio nariai, pianinu grojo Vilma Meškauskaitė. Po to mokytoja perskaitė ištrauką iš Naujojo Testamento ir uždegė Advento vainiko žvakę, paskelbė pamokos tikslą ir uždavinius. Vyresniųjų klasių mokinės aiškino pagrindinę …
Detaliau

Kasmet mokykla papuošiama artėjančių šv. Kalėdų proga. Projektą ruošia dailės mokytojas metodininkas Antanas Jankauskas. 8 kl. mokiniai  puošia mokytojų kambarį, 9 kl. –  vestibiulį, 11 kl. – ruošia kavinę, 12 kl. – laiškanešiai. Prieššventiniu laikotarpiu  jaukumo kuria ir tai, kad vykdoma akcija ,,Šlepečių savaitės“ – visi mielai avi šlepetes.

5-12 klasių mokiniai darė Tolerancijos skėčius, lašeliuose rašė mintis apie toleranciją, istorijos eigoje žmonių patirtas netolerantiškumo pasekmes, mąstė, kada žmogus elgiasi tolerantiškai. Skėčiais papuošė mokyklos vestibiulį.

Maironio 150-ieji  jubiliejiniai metai paminėti kultūrine pažintine diena ,,Maironio kelias“. Renginių dieną organizavo lietuvių kalbos mokytojos Jaroslava Barsevičienė, Laima Smulkienė, Elina Rusteikienė ir jų mokiniai. Visi mokyklos mokiniai dalyvavo 5 pamokose: ,,Po tėviškės dangum“, ,,Gyvenimo kryžkelėje“, ,,Pasirinktu keliu“, ,,Lietuva iš paukščio skrydžio“, ,,Mintys vakarop“. Pamokas pradėjo ir užbaigė lietuvių kalbos mokytojos: skaitės eiles, apibendrino. Mokiniai …
Detaliau

Prieš Vėlines mokyklos mokiniai tvarko aplinką ir prie mokyklos esančias kapinaites. Prieš Vėlines mokiniai aukoja pinigus, už kuriuos perkamos žvakutės ir puokštės. Salėje vyksta mirusiųjų pagerbimo valandėlė. Pilietinės visuomenės pagringų besimokantys dešimtokai surinko medžiagą apie mirusius mokyklos mokytojus ir mokinius. Informacija multimedijos pagalba pateikta mokiniams. Mirusieji pagerbiami tylos minute, lankomi kapai, degamos žvakės, dedamos gėlės …
Detaliau

Skuodo centrinės bibliotekos iniciatyva mokykloje lankėsi Pekino ir Londono olimpiadų dalyvė Zinaida Sendriūtė. Ji papasakojo apie lengvaatletės ir disko metikės sportinę karjerą, komentavo filmuotą medžiagą

Pradinių klasių mokiniai ir penktokai mokytojų ir tėvelių padedami organizuoja sodo ir daržo gėrybių parodą, kuri veikia visą savaitę, o savaitės pabaigoje koridoriuje ištiesia stalus, kuriuos nukrauna daigais, sėklomis, džiovintomis vaistažolėmis, kepiniais, uogienėmis ir medumi. Šurmuliuoja apie stalus visa mokykla.