Užgavėnės – žiemos šventė, kurios paskirtis išvyti žiemą ir prisišaukti pavasarį.Septintokai lankė visų klasių mokinius, supažindino su Užgavėnių papročiais, akcentavo, kad švenčiamos likus septynioms savaitėms iki Velykų. pristatė valgius, minė mįsles, šokdino kitus, dainavo. Ypač įspūdingai kovėsi Lašininis su Kanapiniu. Persirengėliai vaišino visus blynais,kakava.

95-ąsias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines minėjo visa mokyklos bendruomenė kartu: vyko visuotinis tėvų susirinkimas, meninė programėlė parodyta visiems mokyklos mokiniams, minėjime dalyvavo Barstyčių seniūnas Gintautas Čičirka. Visus atvykusius vestibiulyje pasitiko mokinių tautodailės paroda, kurią su mokiniais ruošė technologijų mokytojai Rūta Jankauskienė ir Antanas Jankauskas. Pagal programos scenarijų ,,Tai gražiai mane augino“ (autorė Elina Rusteikienė) buvo prisimintos dvi istorinės …
Detaliau

 Žiema – nuostabus metų laikas. Smagu pasidžiaugti apšerkšnijusiais medžiais, stebėti storu sniego patalu užklotus laukus ir miškų paklotes. Įpusėjus žiemai ir paspaudus šaltukui, priešmokyklinio ugdymo grupė – 4 klasės mokiniai ir jų mokytojos  organizavo akciją ,,Į pagalbą paukšteliamas ir žvėreliams“.  Nutarė aplankyti miško gyventojus ir parūpinti jiems maisto. Paskelbus akciją, mokiniai visą savaitę nešė šieną, …
Detaliau

  Skuodo rajono mokyklos vykdo projektą ,,Draugaukim“. Vasario 08 d. į susitikimą rajono mokyklas pakvietė Barstyčių vidurinės mokyklos mokiniai ir mokytojai. Į kvietimą atsiliepė 4 mokyklos: Aleksandrijos pagrindinė mokykla, Šačių pagrindinė mokykla, Bartuvos progimnazija ir Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija. Iš viso atvyko 69 mokiniai, juos atlydėjo 6 mokytojai. Mokyklos mokinių parlamentas vykdė paruošiamąjį darbą, svečių priėmimą …
Detaliau

Sausio paskutinis šeštadienis – tradicinė abiturientų susitikimo diena. Į susitikimą atvyko 36 keturiasdešimt devintos – penkiasdešimt trečios laidos abiturientai ir jų buvę klasių auklėtojai. Renginį vedė 12 klasės mokiniai A. Pušinskytė ir E. Ibianskaitė. Svečius pasveikino mokyklos direktorius ir pavaduotojas. Programoje dalyvavo merginų šokių grupė ,,Ritmas“, dainavo V. Gurauskaitė ir E. Alseikaitė, žemaitiškai skaitė R. Sendrauskaitė …
Detaliau

Laisvės gynėjų dieną dalyvavome akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“. Languose įžiebėme atminimo žvakes, susirinkę salėje klausėmės 11 kl. vaikinų Prano Ranco ir Deivido Stonkaus priminimų apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius, žuvusiuosius pagerbėme tylos minute, giedojome Lietuvos valstybės himną. Išėję į mokyklos kiemą paleidome 13 žibintų. Grįžę į klases mokiniai klausėsi liudininkų prisiminimų.

Gruodžio 21 d. mokykloje organizuotas šventinis Kalėdų karnavalas. Tądien buvo vykdoma kultūrinė, pažintinė, meninė ir kita veikla. Priešmokyklinio ugdymo grupė – 5 klasės mokiniai rinkosi iš ryto, o 6 – 12 kl. mokiniaI pasirodė vakare. Taip sutapo, kad visi vaidino pasakas. Tik mažesnieji- tradicines, o vyresnieji – parodijuodami, išradingai, linksmai.  Į pasakų šalį pakvietė 10 …
Detaliau

Tikybos mokytoja Laima Smulkienė vedė atvirą šventinę pamoką ,,Ko laukiu per Adventą?“ Dalyvavo  5-12 klasių mokiniai. Pamoka prasidėjo giesme ,,Kaip elnė trokšta vandens“, kurią giedojo ,,Jaunųjų literatų“ būrelio nariai, pianinu grojo Vilma Meškauskaitė. Po to mokytoja perskaitė ištrauką iš Naujojo Testamento ir uždegė Advento vainiko žvakę, paskelbė pamokos tikslą ir uždavinius. Vyresniųjų klasių mokinės aiškino pagrindinę …
Detaliau