1991 m. sausį tūkstančiai žmonių, atsiliepę į Tautos atstovybės – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos kvietimą, atėjo ginti atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę.  Sausio 13-oji, Lietuvos valstybei – itin svarbi diena. Tai Laisvės simbolio, Laisvės gynėjų diena! Tą naktį Lietuvos laisvę gynę žmonės – vyrai, moterys ir vaikai – buvo drąsūs ir ištikimi savo vertybėms. Nors ir …
Detaliau

Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikiančios įstaigos gali dirbti įprastu būdu ir priimti vaikus. Darbas įstaigose organizuojamas laikantis jau įprastų būtinų saugumo sąlygų. Vis tik rekomenduojama įstaigas lankyti tik tiems vaikams, kurių tėvai ar globėjai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu ir užtikrinti vaikų priežiūros namuose. Pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas taip pat vyksta nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose …
Detaliau

      Lapkričio 9 d.- gruodžio 9 d. mokykloje pradinių klasių mokiniai turėjo kalbos ugdymo projektą „TARIU, KLAUSAU, SKAITAU, RAŠAU“ . Jį organizavo logopedė Loreta Petrutienė. Keturias savaites vedė vaikams  grupines pratybas su kalbiniais žaidimais. Šiemet vaikai labai analizavo ir tobulino savo keturis pojūčius, kurie padeda mokytis. Tai klausa- ausytės, rega- akytės, lytėjimas- piršteliai ir …
Detaliau

ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant OV sprendimu nustatytas sąlygas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas rekomenduojama lankyti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu; ugdymas mokyklose pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius pagal pagrindinio ugdymo …
Detaliau

  Lapkričio 30 d. Barstyčių  pagrindinės mokyklos 1-4 klasių mokiniai su tikybos mokytoja J. Pušinskiene įžiebė pirmąją – Pranašų žvakę Kalėdiniame vainike ir pradėjo Adventą. Mokytoja supažindino pradinukus ir su adventinio vainiko kilme, žvakių simbolika ir keturių savaičių ( Betliejaus, Piemenėlių ir Angelų) pavadinimais. Per tikybos pamokas pradinukai piešė, spalvino, klijavo Adventinius vainikus. Visus juos …
Detaliau

   Informuojame, kad apklausus 5-10 kl. mokinių tėvus (be globos namų), 77,4 procento tėvų yra už tai, kad jų vaikai ir toliau mokytųsi nuotoliniu būdu. Todėl mokykla 5-10 klasių mokinius  nuo lapkričio 30 d.  iki gruodžio 17 d.  ir toliau mokys nuotoliniu būdu. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės  bei 1-4 klasių mokiniai mokysis kasdieniu mokymo(si) būdu.   …
Detaliau

  Lapričio 25 d. mokykloje vyko pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas ,,Vaikystės spalvos“. Jame dalyvavo visi, mylintys eiliuotą žodį, pradinukai. Vertinimo komisiją sudarė  metodinės grupės pirmininkė B. Godelienė, logopedė L. Petrutienė, pradinių klasių mokytojos. Komisijos nariai džiaugėsi pradinukų deklamuojamais eilėraščiais. Daugiausia mokiniai deklamavo S. Gedos, Z. Gaižauskaitės, J. Degutytės, M. Lileikienės eilėraščius. 1 vietą …
Detaliau

 Informuojame, kad Vyriausybės nutarimu nuo šeštadienio (lapkričio 7 d. iki lapkričio 29 d.) visoje Lietuvoje skelbiamas karantinas. Karantino laikotarpiu, 5–10 klasių mokiniai mokosi nuotoliniu būdu. Esant būtinybei, mokykla aprūpina mokinius planšetėmis, bet internetiniu ryšiu pasirūpina patys tėvai.   Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ir pradinių klasių mokiniai karantino laikotarpiu mokosi įprastu būdu. Medicininėmis veido …
Detaliau